vladerack logo

Doelstelling
Het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de heemkunde in het algemeen en die van Geffen en omgeving in het bijzonder.
De vereniging tracht dit te doen door het veilig stellen van heemkundig belangrijke zaken door, via publicaties en tentoonstellingen,
bekendheid te geven aan de inhoud van de collecties die ons ter beschikking staan.
Ook wordt actief ingespeeld op zaken die betrekking hebben op monumenten en bodemvondsten.

Adres
Het Oude Klooster 2e verdieping, Kloosterstraat 7c, 5386 AR Geffen
Openingstijden:
Maandagavond  van 19.00 tot 21.00 uur
Woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
E-Mail: heemkundegeffen@gmail.com
Secretariaat : A. Van Zandvoort, de Heegt 9, 5386 AV Geffen, tel: 073-5324424.
Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen ingeschreven bij de K.V.K. onder nr. 40216809.

Prijzen lidmaatschap
Lidmaatschap kost € 15,-.
Lidmaatschap + abonnement Auw Neijts kost € 21,-.
Een abonnement op het blad (zonder lidmaatschap) kost € 11,- per jaar.
#vanwege portokosten kost verzending buiten Geffen € 13,- extra#

Abonneren, of aanmelden als lid, kunt u bij:
Henk Martens
P. v. Grinsvenstraat 12
5386 BX Geffen
Tel: 073-5322137
Het abonnementsgeld kunt u overmaken op rekeningnr: NL12RABO 011.58.03.483
t.n.v. Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ met vermelding van naam en adres.

Donateurs
Zonder deze steun zouden we niet in staat zijn om al onze doelen te verwezenlijken.
Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ is een ANBI goedgekeurde instelling; donaties zijn direct aftrekbaar.