vladerack logo
Bestuur 
Voorzitter:Gerrit van den Helm 
Secretaris:Adriaan van Zandvoort
Penningmeester:Henk Martens
Lid:Clasine van Venrooij
 
Commissies 
Activiteiten:Clasine van Venrooij
Archief: Ferrie Verhoeven
Monumenten:Frans Rovers
Archeologie:Peter van Nistelrooij
Genealogie:Ferrie Verhoeven
Fotografie:Henk Martens
 
Documenten
Statuten
Huishoudelijk Regelement
A.V.G. wet privacy
Financieel verslag 2022 / begroting 2023