vladerack logo

Gemeente huis (oud)

In 1856 werd in de achtertuin van de toenmalige burgemeester Van Erp een nieuw raadhuis gebouwd. Het bood onderdak aan de ambtenaren, de gemeenteraad maar ook aan de gemeenteontvanger en de veldwachter. Onder in de kelder waren 4 cellen gebouwd.  De bouwkosten bedroegen ƒ 4666,-.

Gemeentehuis begin jaren ‘60
Burgemeester Veltman in zijn burgemeesterskamer in het gemeentehuis.

Aan de achterzijde, op de begane grond was het onderkomen van de brandweer. Hier waren de brandweerwagen, brandweerkleding en slangen opgeslagen.

1955, Pastoor Van de Pas zegent de nieuwe brandweerwagen bij de stalling onder het gemeentehuis

Door de toename van de bureaucratie namen de taken van de gemeenten toe en mede door de uitbreiding van Geffen werd dit gebouw te klein en raakte het bovendien uit de tijd. In 1963 kwam het nieuwe gemeentehuis gereed en stond het gebouw lang leeg. Enkele jaren werd het bij calamiteiten nog gebruikt als tijdelijke woonruimte voor gezinnen waarvan het huis was afgebrand.Voor het gemeentehuis stond een weegbrug, waarop veel karren met lading werden gewogen voordat ze op het station overgeladen werden op wagons.

1972, Afbraak…

In oktober 1972 besloot de gemeenteraad tot sloop van het “oude” gemeentehuis. Er was immers een nieuw gemeentehuis, zogenaamd geen bestemming voor het gebouw, het zou niet meer in de omgeving passen en van geen historische waarde zijn. En dus vond in november de sloop plaats.

meer bijzondere plekken