vladerack logo

Oude Grenspaal

Verscholen in het gras of prominent aanwezig op een kruising: op verschillende plekken in het Noord-Brabantse landschap staan historische grenspalen.

Voor veel mensen is een grens niet meer dan een stippellijntje op de kaart. Grenspalen geven aan waar op die plek de grens is. Tussen de verschillende palen kun je zo een denkbeeldige lijn trekken die de grens aangeeft.

Grenspalen gaven aan waar exact de grens lag. De ligging van die grenslijn was van oudsher vele malen aanleiding tot ruzies. Grenspalen werden dan ook regelmatig gestolen en/of verplaatst. Hierdoor vind je grenspalen ook op plaatsen waar geen grens (meer) ligt.

Grenspalen werden vaak geplaatst op het punt waar de grens een knik maakte. Ze verschillen in vorm, hoogte en materiaal en hebben vaak een wapen of schildje.

De grenspalen zijn onderdeel van ons culturele erfgoed en vertellen het verhaal van het gebied. Het kan een aandenken zijn aan een vroeger grensconflict.

De steen, die eigendom is van Rijkswaterstaat, gaf vroeger de grens aan tussen gemeenten Geffen en Heesch. De grens tussen deze twee voormalige gemeenten liep over een heide/bosgebied, waarbij onduidelijk was waar exact de grens liep. Deze grenspalen gaven duidelijkheid.

Bij werkzaamheden aan de snelweg werd deze terzijde geschoven. Om te voorkomen dat deze paal zou verdwijnen werd deze door Heemkundewerkgroep Vladerack in bewaring genomen.

Omdat deze heemkundewerkgroep van mening is dat voorwerpen voor eenieder zichtbaar dienen te blijven, werd deze grenspaal op 3 oktober 2004 herplaatst op de meest voor de hand liggende plek.

2004, onthulling grenspaal na herplaatsing

meer bijzondere plekken