vladerack logo

Klooster Sint Petrus banden

In 1853 verhuisde de pastoor vanuit zijn oude, vochtige en tochtige pastorie naar de zojuist gereedgekomen nieuwe pastorie aan de overkant van de straat. De voormalige pastorie kwam hiermee leeg te staan. Pastoor Piggen drong bij bisschop aan om hier een klooster in onder te brengen.

Pastoor Piggen

In 1856 kwamen de eerste 3 zusters van de congregatie van de Zusters van Liefde (van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid) vanuit Tilburg naar Geffen. Deze kloosterorde was door bisschop Zwijsen in 1832 speciaal in het leven geroepen met als doel: onderwijs en opvoeding. Dat was in het arme Geffen zeer hoognodig.

De zusters begonnen met een taalschool en een handwerkschool. Al snel namen ze ook de verzorging van enkele oude vrouwen op zich. Later kwamen daar een bewaarschool en een naaischool bij. Binnen de kloostermuren werden ook arme weeskinderen opgevangen. In 1876 werd deze weesinrichting opgeheven en werd gestart met een kostschool voor meisjes van gegoede families. Dit ‘pensionaat’ voor meisjes bracht meer geld in het laatje.

Inmiddels werden al deze activiteiten gehuisvest in een nieuw gebouw. In 1872 werd namelijk het oude gebouw afgebroken en begon met de bouw van een geheel nieuw klooster en schoolgebouw. Het bestek hiervoor werd gemaakt was door de heer Verhoekx, de zwager van pastoor Van de Poel.

Men besloot de neogotische kapel niet in het huis op te nemen maar ‘kerksgewijs’ ernaast te bouwen. De kapel werd ingezegend op 4 januari 1876, voor het fundament van de kapel werden maar liefst 150.000 oude stenen worden gebruikt!

De kapel in oude glorie
Het klooster met links de meisjesschool en op de bovenverdieping de kamers van de bejaarden.(1915)

Op de foto ziet men rechts nog de boerderij staan van weduwe Govers die in 1922 werd opgekocht en gesloopt. In 1928 werd begonnen met de aanbouw van het rechtergedeelte voor kamers voor bejaarden en een slaapzaal.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig kloosterjubileum van zuster Maria Margaretha in 1929 werden zes gebrandschilderde ramen in de kapel geplaatst (Zij was afkomstig uit een bekende Bossche familie. Haar vader was J.J.H. Bolsius, architect en bouwkundige in dienst van de St.-Janskathedraal.) Vijf van deze ramen zijn een geschenk van haar familie, het zesde van kanunnik A.Th. Panken (Aloysius-raam). Op de zangerstribune bevindt zich nog een kleiner zevende raam. De gehele beglazing is ontworpen en vervaardigd door de firma Jos Menke Glasmalerei Goch, Duitsland. De ramen tonen religieuze voorstellingen in combinatie met gotisch ornament. Ze zijn een laat voorbeeld van neogotiek.

Glas-in-loodramen
in de kapel

Na aankoop van het huis van de dames Van de Laar, rechts naast de pastorie,  bouwde architect Tibosch een nieuwe meisjesschool, die 7 januari 1930 werd ingezegend. Na het vertrek van meisjesschool werden er kleuters ondergebracht in de oude school en startte men een ‘bewaarschool’.

Achter de nieuwe meisjesschool werd na de tweede wereldoorlog een klaslokaal gebouwd om er huishoudonderwijs te verzorgen. Deze werd in 1950 opgeheven.

Huishoudonderwijs
Een groot aantal zusters in de jaren ‘50

In 1961 werd aan de Veldstraat en in de kloostertuin, onder leiding van architect J. de Reus uit Oss, een nieuw bejaardencentrum gebouwd.

1962, Bejaardenhuis De Heegt

In de jaren ’70 en ’80 nam het aantal zusters steeds verder af, leken namen de verzorging en hun rol in het onderwijs meer en meer over. In 1981 vertrokken de laatste zusters uit Geffen.

In 1988 werd De Heegt verbouwd en verrezen tevens aanleunwoningen. Het oude klooster bleef in oorspronkelijke staat bestaan

In 2000 werd het oude klooster uitgebreid met een recreatieruimte.

Na de verbouwing van 2020/2021 werd De Heegt een meer gesloten verzorgingstehuis. De verbinding met de aanleunwoningen werd helaas verbroken.

Toch zijn er tal van activiteiten in ’t Oude Klooster ondergebracht. Een overzicht:
–    KBO (biljart, film, koersbal, kaarten, bingo, computerhoek, handwerken, dansgroep, etc.)
–    Parochie/koren (Gemengd koor, Passe Partout, Dameskoor)
–    EHBO
–    Het Oude Klooster (vergaderingen)
–    De Schakel (Ziekencomité)
–    De Molenhoek (biljarten)

Ouderen maken gebruik van de recreatiezaal

Verder biedt de bovenverdieping plaats aan fysiotherapeuten van Move2Bfit en Cesartherapie.
Sinds 2014 huist Heemkundewerkgroep Vladerack op de bovenverdieping.

De kapel is vrij te bezoeken

meer bijzondere plekken