vladerack logo

Molen Zeldenrust

Oudste vermelding van molen Zeldenrust stamt van 4 september 1425. Op die datum worden de goederen van Agnes, weduwe wijlen Heijmerici Groij, overgeschreven. Daaronder een stuk land in de parochie Geffen nabij de molen ter plaatse genaamd ‘Op ten ham’.

1425, oudste vermelding van molen Zeldenrust.

In 1621 is Willem Cleophas Willems molenaar van de molen als zijn vrouw komt te overlijden. Hij is zelf op leeftijd en besluit te stoppen als molenaar. Hij kerft een hart met jaartal en de letters INRI in een balk met daarboven de tekst: “D MVLDER SAL IN DEES TEKEN BEGYNNE WIL HY GODT WINNEN”. Dit is de oudste inscriptie in molen Zeldenrust.

Oudste inscriptie in molen Zeldenrust.

De molen blijft eeuwenlang op dezelfde plek staan, zie kaart.

1832, eerste gedetailleerde tekening van Geffen bij invoer van het kadaster.


In 1877 wordt de aanleg gestart van spoorlijn ’s-Hertogenbosch- Nijmegen. De lijn komt ter hoogte van Geffen verhoogd op een spoordijk te liggen en loopt dwars door Geffen. Molen Zeldenrust komt in de verdrukking en kan door de spoordijk niet meer genoeg wind vangen. In december 1881 geeft eigenaresse Maria Agatha van Erp opdracht tot afbraak. Zij heeft in datzelfde jaar een stuk bouwland aan het huidige Mulderstraatje gekocht en laat in 1882 daar een huis bouwen wat gaat dienen als molenhuis. Molen Zeldenrust wordt op deze locatie weer opgebouwd en is in 1883 klaar voor gebruik.

In 1892 verkoopt Maria Agatha van Erp de molen en het molenhuis aan molenaar Josephus Johannes (Sjef) Kivits. Hij is de eerste molenaar van molen Zeldenrust die naast molenaar ook eigenaar is van de molen. Voorheen hebben alle molenaars de molen gepacht.

Molenaar Willem Daniëls.

In 1924 komt Willem Daniëls vanuit Limburg naar Geffen en trouwt in 1926 met de Geffense Antonia van der Doelen. Hij zal molen Zeldenrust voor een aantal jaren draaien. Willem zal de molen jarenlang bemalen en moderniseren. In de tweede wereldoorlog schrijft hij belangrijke gebeurtenissen op de binnenzijde van de molenkast.

Zeldenrust aan het Mulderstraatje
Jaren ’70, ernstig in verval

Met de komst van dieselmotoren schakelen veel molenaars over op ‘het moderne malen’. Omstreeks 1952 raakte ook molen Zeldenrust buiten bedrijf. De molen stond stil en werd niet meer onderhouden. Na 20 jaar was er sprake van ernstig verval. Gemeente Geffen besloot de molen voor één gulden te kopen en op te slaan.

Na een grondige restauratie werd de molen in 1981 op deze herbouwd. Vrijwilligers bekwaamden zich tot molenaar en hielden de molen in beweging.

Na herbouw

Op 18 januari 2007 kwam de molen landelijk in het nieuws toen die door de zware storm Kyrill van de standerd werd geblazen. Alleen de bakstenen voet en de standerd bleven overeind. Bij onderzoek bleek dat de stormpen van de in 1990 vernieuwde standerd geheel door schimmel waren aangetast. 

2007, Zeldenrust omgewaaid

De gemeente, die eigenaar is, had de molen voldoende verzekerd en liet deze herbouwen. De herbouw duurde anderhalf jaar, aanzienlijk langer dan gepland. Op zaterdag 9 augustus 2008 werd de molen feestelijk in bedrijf gesteld.

Zeldenrust is een standerdmolen met een vlucht van 24,80 meter. De molen heeft een gesloten voet. De kast is grotendeels donkerrood geverfd. De kap is gedekt met dakleer. De molen is een rijksmonument en heeft een grote landschappelijke waarde.


Voor meer informatie: www.zeldenrustgeffen.nl

meer bijzondere plekken