vladerack logo

Zerk Zusters

Op 28 oktober 1856 arriveren de eerste vier zusters in Geffen. Zij zijn van de Congregatie van de Zusters van Liefde in Tilburg, en brengen een schat aan ervaring mee in het onderwijs en de verzorging van zieken en bejaarden. Deze kloosterorde was door bisschop Zwijsen in 1832 speciaal in het leven geroepen met als doel: onderwijs en opvoeding. Dat was in het arme Geffen zeer hoognodig.

De zusters begonnen met een taalschool en een handwerkschool. Al snel namen ze ook de verzorging van enkele oude vrouwen op zich. Later kwamen daar een bewaarschool en een naaischool bij. Binnen de kloostermuren werden ook arme weeskinderen opgevangen. In 1876 werd deze weesinrichting opgeheven en werd gestart met een kostschool voor meisjes van gegoede families. Dit ‘pensionaat’ voor meisjes bracht meer geld in het laatje.

1914, Pensionaat

Na verloop van jaren richten de zusters hun inspanningen op (meisjes)onderwijs en de bejaardenzorg. Vanaf de jaren zestig doen steeds meer leken hun intrede. Het aantal zusters in het Geffens klooster neemt verder af. In 1981 besluit het Moederhuis het klooster op te doeken en verlaten de laatste zusters Geffen.

1947, Onderwijzend personeel van de meisjesschool


Waar zusters wonen, overlijden zusters. De overleden zusters werden op het eigen kloosterkerkhof begraven. In de jaren ’60 wordt het bejaardenhuis fors uitgebreid, een nieuwe vleugel wordt gebouwd in de tuin van het klooster. Om een eervolle rustplaats te garanderen worden de overblijfselen van de overleden zusters overgebracht naar het parochiekerkhof.

2004, De eenvoudige grafzerk op het parochiekerkhof


Daar raakt het eenvoudige graf ernstig in verval en besluit men deze te vervangen door een nieuw marmeren graftombe zonder namen. De oude zerk wordt kapotgeslagen en belandt op de afvalhoop.

De restanten worden door een lid van Heemkundewerkgroep Vladerack ontdekt en ‘gered’. Na een restauratie in 2006 werd de zerk op deze plek onthuld door enkele zusters, die daarvoor speciaal vanuit het moederhuis in Tilburg naar Geffen waren gekomen.

Onthulling zerk zusters

meer bijzondere plekken